Reference

- 2023. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2023. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2023. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2022. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2022. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2022. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2022. Ruma - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2022. Ruma – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2021. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2021. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2021. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2020. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2020. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2020. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2019. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2019. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2019. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2018. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2018. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2018. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2018. Niš - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2018. Niš – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2018. Beograd - Kapitol park , dubinsko pranje granitnih površina u okviru poslovnog centra

- 2017. Novi Sad - Dubinsko pranje behatona na javnim površinama - uži i širi centar gradaa

- 2017. Beograd - Poslovni centar GTC

- 2017. Beograd - Kapitol park

- 2016. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i veštačkih površina

- 2016. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2016. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2015. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i površina

- 2015. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2015. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2015. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2015. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2014. Novi Sad – Pranje i održavanje tartan staza i površina

- 2014. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2014. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2014. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2014. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2013. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2013. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2013. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2013. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2012. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2012. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2012. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2012. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2011. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2011. Novi Sad – Dubinsko pranje behatona na javnim površinama – uži i širi centar grada

- 2011. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2011. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2010. Novi Sad - Uklanjanje žvaka sa javnih površina – uži i širi centar grada

- 2010. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2010. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2009. Novi Sad - Uklanjanje plakata sa fasada zgrada – uži i širi centar grada

- 2009. Novi Sad - Uklanjanje grafita sa fasada zgrada – uži i širi centar grada